วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

อธิการประชุมอาจารย์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร “บ้านเชียงเกมส์” ครั้งที่ 51


เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประชุมคณาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 51 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กรแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดส่งทัพนักกีฬาอาจารย์เข้าร่วมการแข่งขันหลายประเภทกีฬา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าวัตถุประสงค์การเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมทัพนักกีฬาอาจาย์และบุคลากรที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขัน โดยให้เล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และประสานงานที่ดีระหว่างผู้ควบคุมและนักกีฬา ในเรื่องของตารางการแข่งขันและสนาม เพื่อให้พร้อมเพียงและลงแข่งขันตามเวลา

คลิกชมภาพบรรยากาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi