วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 20, 2024
Latest:
ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

ประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2563

นายชัยยุทธ ศรีวิไลลักษณ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่1/2563 โดยก่อนเริ่มการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบกระเช้าปีใหม่แก่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

โดยการประชุมมีวาระติดตตามงานจัดหารายได้เพื่อดำเนินกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในปีที่ผ่านมา การรับรองการประชุม และแนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพการมอบกระเช้า
คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi