ข่าวรับสมัครนักศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครนักเรียน ระดับ อนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นอนุบาล 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 2 เมษายน 2563 และมีการประเมินผลพัฒนาการ วันที่ 4 เมษายน 2563

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 9 เมษายน 2563 และทำการสอบคัดเลือกวันที่ 11 เมษษยน 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได่ที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 หมู่ 11 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โทรศัทพ์ 042-845009 หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ http://satit.lru.ac.th

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi