วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

ขอเชิญร่วม โครงการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีดิจิตอล ศตวรรษที่ 21


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมอบรม โครงการการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีดิจิตอล ศตวรรษที่ 21 Measurement and Evaluation in Teaching and Learning in the Technology and Digital Era of 21st Century ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องสัมมนาชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยและทำให้บทเรียนมีความน่าสนใจ และรู้จักการประยุกต์ใช้การวัดและประเมินกับผู้เรียนให้เข้ากับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 042-835225-8 และกดหมายเลขภายใน คณะครุศาสตร์ 44100

คลิกอ่านกำหนดการอบรม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi