วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

งานพัสดุประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2563


งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดโดย งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ที่ประชุมมีการกำหนดแผนการดำเนินการในการจัดซื้อครุภัณฑ์และแจ้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานจัดซื้อในปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการดำเนินการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์และจัดทำราคากลาง

คลิกชมภาพการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi