วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

ประชุมคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2/2562


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยลาัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุมคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. งานการประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2/2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภักเลยเป็นประธาน ก่อนประชุมมีพิธีมอบเกียรติบัตรและดอกไม้แสดงความยินดีแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก บุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561 และข้าราชการดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi