ศึกษาดูงาน

มรภ.ภูเก็ต ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารจัดการ สำนักงานอธิการบดี มรภ.เลย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบการบริหารจัดการสำนักงนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. กองแผนและนโยบาย กองพัฒนานักศึกษา กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภักภูเก็ต ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วย กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi