วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

อธิการบดี มรภ.เลย ร่วมงานเลี้ยงคณะฑูตภูฏาณ


ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมต้อนรับคณะฑูตภูฏาณ ร่วมเปิดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เดินทางไปร่วมต้อนรับและรับประทานอาหารกับคณะฑูตภูฏาณ มีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมต้อนรับพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างภูฏาณกับจังหวัดเลย

โอกาสนี้ นักศึกษาภูฏาณ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมรับประทานอาหาร และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ โรงแรมเลยพาเลท อำเภอเมือง จังหวัดเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศ 1 คลิกชมภาพบรรยากาศ 2

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi