วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประมูลการจำหน่ายเสื้อผ้าและรองเท้า สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์รับสมัครผู้สนใจจำหน่ายเสื้อผ้าและรองเท้า สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด ขอรับใบเสนอราคาได้ที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.lru.ac.th และส่งใบเสนอราคาพร้อมรายละเอียดราคาของสินค้า ที่จะนำมาจำหน่ายหรือให้บริการ โดยส่งด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ หรือทางจดหมาย ส่งมาที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 (วงเล็บมุมซอง ประมูลจำหน่ายเสื้อผ้า รองเท้า สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563)

<<อ่านประกาศ>>