ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

อธิการบดี มรภ.เลย ร่วมลั่นกลองเปิดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย 2563


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมตีกลองเปิดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย 2563 คนรอชมขบวนแห่นับหมื่น

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภักเลย ไปร่วมตเป็นเกียรติและตีกลองเปิดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2563 มีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม เป็นประธานกล่าวเปิดและนำตีกลอง ปล่อยขบวนแห่แต่ละอำเภอ

มีขบวนนักศึกษาภูฏาณ ร่วมเดินแสดงเครื่องแต่งกาย และคณะฑูตภูฏาณ คณะตัวแทนเจ้าแขวง 4 เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง จากประเทศลาว เข้าร่วมชมขบวนแห่

คลิกชมภาพบรรยากาศ 1 คลิกชมภาพบรรยากาศ 2 คลิกชมภาพบรรยากาศ 3 คลิกชมภาพบรรยากาศ 4 คลิกชมภาพบรรยากาศ 5

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi