ประกาศเรื่องการจัดทำเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยการดำเนินงานของงานร้านค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครผู้สนใจจัดทำเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 รายการ คือ เสื้อกีฬาสำหรับนักศึกษาใหม่ จำนวน 1,250 ตัว ราคากลางของเสื้อตั้งไว้ไม่เกิน 180.-บาท ต่อ 1 ตัว กางเกงกีฬาสำหรับนักศึกษาใหม่ จำนวน 1,250 ตัว ราคากลางของกางเกงตั้งไว้ไม่เกิน 200.-บาท ต่อ 1 ตัว และข้อเสนอในการสนับสนุนงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและของนักศึกษาตามแต่ผู้เสนอราคาจะเสนอต่อคณะกรรมการจัดทำเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา ดังกล่าว
ผู้สนใจสามารถขอรับใบเสนอราคาหรือดาวน์โหลดใบเสนอราคาและแบบชุดกีฬา ได้ที่ www.lru.ac.th และยื่นใบเสนอราคาพร้อมรายละเอียด ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6 – 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือทางไปรษณีย์ โดยประทับตราไปรษณีย์ ไม่เกินวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันเวลาราชการ ส่งมาที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 (วงเล็บมุมซอง การจัดทำเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬาฯ)

<<อ่านประกาศ>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *