วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเข้ารับการคัดเลือกในการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 5 ร้าน และผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไป ร้านให้บริการทำผม สปา พื้นที่เช่าเป็นสำนักงาน จุดให้บริการสินค้าออนไลน์และอื่น ๆ บริเวณ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ จำนวน 2 ร้าน และกำหนดให้มีการสัมภาษณ์ผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องงานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงขอประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังต่อไปนี้

<< อ่านประกาศ >>