ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มรภ.เลย รับรายงานนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภททั่วไป ปี 2562


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภททั่วไป

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาแต่ละสาขา มาต้อนรับคณะผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ และคอยอำนวยความสะดวก เพื่อให้การรายงานตัวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสร้างความประทับใจ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi