ข่าวประกวดราคา

ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟและวิเคราะห์มวล

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง  ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟและวิเคราะห์มวล (Gas Chromatograph-Mass ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ยกเลิกประกาศ  ประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟและวิเคราะห์มวล >>อ่านประกาศเพิ่มเติม<<