แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา (ชุดเฟรชชี่) สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 0129/2563 ได้แจ้งกำหนดการรับเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา (ชุดเฟรชชี่) สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 มิถุนายน 2563 ไปแล้วนั้น เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ที่สั่งจองเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา (ชุดเฟรชชี่) ดังกล่าว ได้สวมใส่เสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา (ชุดเฟรชชี่) ในการเข้าร่วมกิจกรรมตามปฏิทินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา (ชุดเฟรชชี่) สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

<<อ่านประกาศ>>

简体中文Englishไทย