ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้จัดการเรียนการสอน จำนวน 200 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 200 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้จัดการเรียนการสอน จำนวน 200 เครื่อง >>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม<<