มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดงาน 12 สิงหาคม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมทำบุญตักบาตร นำกล่าวถวายราชสดุดี ถวายจตุปัจจัย ไทยธรรมแก่พระสงฆ์ เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมพิธี ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพเปิดงาน
คลิกชมภาพกล่าวคำถวายราชสดุดี
คลิกชมภาพร่วมทำบุญตักบาตร 1
คลิกชมภาพร่วมทำบุญตักบาตร 2
คลิกชมภาพการถวายจตุปัจจัย กรวดน้ำ รับพร
คลิกชมภาพลงนามถวายพระพร 1
คลิกชมภาพลงนามถวายพระพร 2

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi

简体中文Englishไทย