ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบสิ่งของแก่ชาวบ้านท่าสวรรค์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหาร นำสิ่งของมอบแก่ชาวบ้านท่าสวรรค์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำสิ่งของไปมอบให้ช่วยเหลือชาวบ้านท่าสวรรค์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ พร้อมคณะผู้บริหาร นักศึกษาจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำสิ่งของไปมอบและช่วยเหลือชาวบ้านท่าสวรรค์ ร่วมกับอำเภอนาด้วงโดย นายกฤษฎา โพธิชัย นายอำเภอนาด้วง พร้อมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเลย หรือ ปภ. จ.เลย ร่วมมอบสิ่งของในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

บรรยากาศการลำเลียงสิ่งของ
แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และอำเภอนาด้วง
มอบสิ่งของแก่ชาวบ้านท่าสวรรค์
นำสิ่งของมอบแก่ชาวบ้านท่าสวรรค์ที่ได้ผลกระทบจากอุทกภัย
ร่วมบันทึกภาพการมอบสิ่งของ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi