ข่าวกิจกรรม โครงการ

อธิการบดี มรภ.เลย ลงพื้นที่ ตำบลดอนช้าง จังหวัดขอนแก่น ติดตามประเมินผล ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินการ จากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่โครงการ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินการ จากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มอบเครื่องตรวจคัดกรอง หน้ากากผ้า และเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาด ให้กับผู้นำชุมชน

และติดตามผลการดำเนินงานจ้างงานฯ ในสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่ตำบลดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้นำชุมชน และตัวแทนกลุ่มทอผ้าไหมดอนหญ้านาง

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi