ข่าวกิจกรรม โครงการ

บัมรภ.เลย ปรับพื้นซำไก่เขี่ย สร้างศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โมเดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมผู้บริหาร บุคลากร กองพัฒนานักศึกษา นักศึกษา ร่วมปรับพื้นที่ซำไก่เขี่ย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สร้างศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผู้ช้วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำนักศึกษาโครงการวิศวกรสังคม และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงปรับพื้นที่ศูนย์ฝึกเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย​ (ซำไก่เขี่ย) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สร้างศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โมเดล

คลิกชมภาพบรรยากาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi