วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

งานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563


มหาวิทยําลัยรําชภัฏเลย กำหนดจัดงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi