ข่าวกิจกรรม โครงการ

คลัง จ.เลย ติดตามโครงการก่อสร้างเพื่อความโปร่งใสภาครัฐ ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ให้การต้อนรับ คลังจังหวัดเลยและคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการในโครงการก่อสร้างเพื่อความโปร่งใสภาครัฐ (CoST)

วันที่ 28 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภักเลย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ให้การต้อนรับคลังจังหวัดเลยและคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการในโครงการก่อสร้างเพื่อความโปร่งใสภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รับรายงานกระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ และรายงานความก้าวหน้าในการก่อสร้างรั้วคอนกรีตและถนน ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าการก่อสร้าง ณ ศูนย์ฝึกเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi