วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

ผอ.สนง.อธิการบดี ร่วมเปิดงานหอการค้าแฟร์


นายทรงศักดิ์ พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมเปิดงานหอการค้าแฟร์ จังหวัดเลย

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30 น. นายทรงศักดิ์ พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมเปิดงานหอการค้าแฟร์ จังหวัดเลย โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานกล่าวเปิด และนายณัฐพล เหลืองวงไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดเลย กล่าวรายงานการจัดงาน ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ภายในงานมีการจำหน่่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์แก่ผู้เดินทางมาชมงาน

คลิกชมภาพบรรยาการพิธีเปิด

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi