ไม่มีหมวดหมู่

อธก. มรภ.เลย เป็นประธานจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนนักศึกษาอายุไม่เกิน 18 ปี “ทุ่งขุมทองคัพ ครั้งที่ 1”


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี “ทุ่งขุมทองคัพ ครั้งที่ 1”

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดให้มีการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนนักศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี “ทุ่งขุมทองคัพ ครั้งที่ 1” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าววัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันก่อนมีการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน การแข่งขันครั้งนี้จัดเพื่อส่งเสริมการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ช่วงนี้นี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

หลังพิธีกล่าวเปิดทางคณะกรรมการจัดกาารแข่งขันให้ตัวแทนทีมฟุตบอลแต่ละทีมจับลูกบอลแบ่งสายการแข่งขัน และถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภักเลย

คลิกอ่านผลการจับฉลากแบ่งสาย

คลิกชมภาพการจับฉลาก

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi