แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา (ชุดเฟรชชี่) สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ตามประกาศมหาวิทยาลัย

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เฉพาะอาคาร เพื่อซ่อมแซม นั่งร้านหม้อแปลงไฟฟ้า อาคาร 20 และบริเวณใกล้เคียง

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดงานยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดงานยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ตามประกาศมหาวิทยาลัย

Read more

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์สังกัดงานยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภั

Read more