ข่าวรับสมัครนักศึกษา

เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มรภ.เลย


ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดให้ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อให้ผู้มีความประสงค์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงเปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

คลิกโหลดอ่านรายละเอียด
สมัครทางออนไลน์

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi