ข่าวกิจกรรม โครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอเชิญร่วมชมการแสดงมหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2561 (International Mask Festival, 2018)

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอเชิญร่วมชมการแสดงมหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2561 (International Mask Festival, 2018) โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย กำหนดจัดโครงการมหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2561 (International Mask Festival, 2018) ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย