ข่าวทุนการศึกษา

อธิกรบดี มรภ.เลย แสดงความยินดีกับนักศึกษาผ่านการคัดเลือกโครงการศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทย ร่วมใจช่วยเหลือต้นกล้าศิลป์ถิ่นอีสาน ครั้งที่ 2 ปี 2564

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ และสาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทย ร่วมใจช่วยเหลือต้นกล้าศิลป์ถิ่นอีสาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมแสดงความยินดีกับนายสุทศน์ ฤทธิ์นวน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทัศนศิลป์ และนางสาวนาตยา บัวระภา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวอันธิรา กลิ่นบัว นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาศิลปศึกษา นายภานุวัฒน์ สนิทเชื้อ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือก “โครงการศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทย ร่วมใจช่วยเหลือต้นกล้าศิลป์ถิ่นอีสาน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมอาจารย์ประจำสาขาวิชาเข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยลาัยราชภัฏเลย

และ รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มอบทุนการศึกษา รองศาสตราจารย์ชาคริต อนันทราวัน แก่นักศึกษาทั้ง 4 คน ณ ห้องทำงานอธิการบดีมหาวิทยลาัยราชภัฏเลย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพร่วมแสดงความยินดี
คลิกชมภาพมอบทุนการศึกษารองศาสตราจารย์ชาคริต อนันทราวัน

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi