ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การสั่งจองเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา ชุดเครื่องหมายนักศึกษา ชุดนักศึกษา และอุปกรณ์การเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นมา เพื่อให้เกิดความสะดวกสำหรับนักศึกษาใหม่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์จึงเปิดให้นักศึกษาใหม่สามารถจองเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา ชุดเครื่องหมายนักศึกษา ชุดนักศึกษา และอุปกรณ์การเรียน ผ่านระบบออนไลน์ http://lrushop.lru.ac.th

<< อ่านประกาศ>>