ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้กิิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 27 กรกฏาคม 2565 เวลา 11.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมจิตอาสา มี รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสา มีคณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกิจกรรมพัฒนารอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กิจกรรมจิตอาสามีพิธีเปิด ณ ลานหน้าอาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพกิจกรรมจิตอาสา

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi