ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

ผู้บริหาร มรภ.เลย ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 กับส่วนราชการจังหวัดเลย

ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 28 กรกฏาคม 2565 เวลา 07.00 น. ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ ดร.เยาวภา กองเกตุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ร่วมทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเลย ร่วมพิธี ณ ลานพญานาค ข้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย

เวลา 17.00 น. ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ ดร.เยาวภา กองเกตุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา วางพานพุ่มทองพุ่มเงิน จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเลย ร่วมพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

คลิกชมพิธีช่วงเช้า
คลิกชมพิธีช่วงเย็น

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi