วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเชิญสรีระสังขารพระราชญาณวิสุทธิโสภณจากเจดีย์วิสุทธิโสภณไปยังเมรุชั่วคราววัดศรีอภัยวัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วม เชิญสรีระสังขารพระราชญาณวิสุทธิโสภณจากเจดีย์วิสุทธิโสภณไปยังเมรุชั่วคราววัดศรีอภัยวัน
 

วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ร่วมพิธีเคลื่อนย้ายสรีระสังขาร พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย ธรรมยุต และอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวัน จากเจดีย์ศรีวิสุทธิโสภณไปยังเมรุชั่วคราววัดศรีอภัยวัน โดยมี พระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พระภิกษุสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี

โดยพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสร็จมาเป็นองค์ประธานในพิธี เริ่มพิธีเวลา 14.30 น. ณ เมรุชั่วคราว วัดศรีอภัยวัน ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi