ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กำหนดการนัดหมายและรายชื่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 23 กันยายน 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง กำหนดการนัดหมายและรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 – 2562

คลิกตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตรอบ 10.00 น.

คลิกตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตรอบ 14.00 น.

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi