วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวประกวดราคา

ยกเลิกประกาศซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในงานจ้างปรับปรุงห้องแสดงพระราชกรณียกิจของ ร.9 และ ร.10 และประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ยกเลิกประกาศซื้อหรือจ้างโดยวิธีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในงานจ้างปรับปรุงห้องแสดงพระราชกรณียกิจของ ร.9 และ ร.10 และประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ตามประกาศลงวันที่ 14 กันยายน 2565

เนื่องจาก  ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคา

>>อ่านประกาศเพิ่มเติม<<