ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พื้นยางสนามวอลเลย์บอล สนามแบคมินตัน และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พื้นยางสนามวอลเลย์บอล สนามแบคมินตัน และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ 26/2565 ลงวันที่ 8 กันยายน 2565 นั้น

ครุภัณฑ์พื้นยางสนามวอลเลย์บอล สนามแบคมินตัน และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการประมูล ได้แก่ บริษัท ไนโซ จำกัด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,410,000.-บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

 

>>ดูประกาศผู้ชนะเสนอราคา<<