ข่าวกิจกรรม โครงการ

เปิด-ปิด กีฬาน้องใหม่ การแข่งขันกีฬาภายใน จันทน์ผาเกมส์ ครั้งที่ 47

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิด-ปิด กีฬาน้องใหม่ การแข่งขันกีฬาภายใน จันทน์ผาเกมส์ ครั้งที่ 47

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการแข่งกีฬาน้องใหม่ และการแข่งขันกีฬาภายใน จันทน์ผาเกมส์ ครั้งที่ 47 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน และนางสาวนิภาศิริ บูรณจินดา นายกองค์การนักศึกษากล่าวรายงานจัดการแข่งขัน หลังพิธีเปิดเป็นการแข่งขันฟุตบอลชายคู่ชิงชนะเลิศกีฬาน้องใหม่ ทีมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พบทีมคณะครุศาสตร์ และการแข่งขันฟุตบอลหญิงคู่ชิงชนะเลิศกีฬาน้องใหม่ ทีมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบทีม คณะครุศาสตร์ และการแข่งขันฟุตบอลคู่วีไอพี ทีมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พบ ทีม วีไอพี ฟุตบอลเมืองเลย

วันที่ 4 ธันวาคม 2565 มีการแข่งขันกรีฑา การแข่งขันฟุตบอลคู่ผสมผู้นำนักศึกษา ทีมผู้นำองค์การนักศึกษา ผู้นำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้นำคณะวิทยาการจัดการ พบ ทีมผู้นำสภานักศึกษา ผู้นำคณะครุศาสตร์ ผู้นำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้นำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

การแข่งขันฟุตบอลชายคู่ชิงชนะเลิศกีฬาภายใน จันทน์ผาเกมส์ ครั้งที่ 47 ทีมคณะครุศาสตร์ พบ ทีมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลังการแข่งขันมีพิธีมอบเหรียญและถ้วยรางวัล และพิธีปิดการแข่งขัน

การแข่งขันจัด ณ สนามกีฬาร่วมใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ 3-4 ธันวาคม 2565

คลิกชมภาพ
ขบวนแห่ พิธีเปิด โชว์เชียร์ลีดเดอร์ โชว์กลองยาว มอบเหรียญและถ้วยรางวัล พิธีปิดการแข่งขัน

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi