ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตามมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ 12 มกราคม 2566 โดยรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 13 – 20 มกราคม 2566
บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ดำเนินการรับสมัครผู้มีความประสงค์เข้าสอบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังเอกสารแนบ

<<อ่านประกาศ>>