ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนภายในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนภายในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนภายในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 19/2566 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 นั้น

จ้างก่อสร้างถนนภายในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ผู้เสนอราคาที่ชนะการประมูล ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอบสแตจรคท์ แอสโซซิเอท ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,477,700.-บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2566

 

>>ดูประกาศผู้ชนะเสนอราคา<<