ข่าวรับสมัครนักศึกษา

รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้ง 5 คณะ

สามารถคลิกตรวจสอบรายชื่อได้ คลิ๊กที่นี่

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi