วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยจะทำการดับไฟฟ้าแรงสูงภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2562


มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จะดำเนินการซ่อมบำรุง หม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณอาคาร 2 คณะครุศาสตร์ จึงต้องมีการดับไฟฟ้าแรงสูงภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยจึงขอแจ้งให้รับทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi