วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ไม่มีหมวดหมู่

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมสักการะศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำ มรภ.เลย ประจำปี 2563


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยลัยราชภัฏเลย ร่วมสักการะศาลพระภูมิและสิง่ศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 08.09 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดพิธีอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสักการะศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2563 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนประกอบพิธี มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีตามลำดับ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คลิกชมภาพบรรยากาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi