ข่าวกิจกรรม โครงการ

คณะวิทยาการจัดการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและแนะแนวอาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและการแนะแนวอาชีพสู่การทำงานมั่นคง

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและการแนะแนวอาชีพสู่การทำงานมั่นคง มีผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิด และมีการบรรยายการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ และแนะแนวอาชีพให้กับนักศึกษา โดยมีวิทยากรจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย ประกันสังคมจังหวัดเลย และจากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด มาบรรยายให้ข้อมูล เทคนิคการเขียนเรซูเม่ ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานแก่นักศึกษา

โครงการจัด ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพการจัดโครงการ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi