โรงเรียนสาธิต มรภ.เลย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ประเภทเฉพาะกิจ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำแหน่งครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 5 อัตรา อาศัยอำนาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 3/2564 วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ได้เห็นชอบให้มีการดำเนินสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำแหน่งครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ประเภทเฉพาะกิจ สัญญาจ้าง 1 ปี จึงประกาศรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีรายละเอียด สามารถโหลดอ่านเอกสารได้

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กำหนดการรับสมัคร
โหลดใบสมัคร

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi

简体中文Englishไทย