รับรางวัล

อธิการบดี มรภ.เลย ร่วมแสดงความยินดี “แกะปุ๊ม ซุปปั๊บ” ได้รับโลห์เชิดชูเกียรติชนะเลิศ

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏเลย ร่วมแสดงความยินดีกับทีม U2T ตำบลอาฮี “แกะปุ๊บ ซุปปั๊ม” คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำอาจารย์และทีม U2T ตำบลอาฮี “แกะปุ๊บ ซุปปั๊ม” คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าพบ รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมแสดงความยินดี และให้แนวคิดการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังวิถีใหม่ในสถานการณ์ปัจจุบัน และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภักเลย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi