ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสือสารในการทำงาน (TEC-W)

ลิงค์คู่มือการเข้าสอบ  https://bit.ly/3Ij7jwj

ลิงค์รายชื่อผู้เข้าสอบ เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบhttps://bit.ly/3ryZZG3

ลิงค์ ส่งผลการตรวจหาชื้อ COVID – ๑๙ (ATK) ของวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. – เวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ https://forms.gle/4zm6kreAckKQX2BJ6

ลิงค์ทดลองสอบ http://ndt3.niets.or.th/ndth/tao/Main/login

<< อ่านประกาศ>>