ข่าวกิจกรรม โครงการ

ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล 2566 ชิงถ้วยเกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อหารายได้ส่งเสริมและช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และหารายได้สมทบชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การแข่งขันกอล์ฟแบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทบุคคล ค่าสมัคร 2000 บาท และประเภททีม 6 คน ค่าสมัคร 30,000 บาท รวม ค่ากรีนฟี ค่าแคดดี้ พร้อมของชำร่วย แข่งขันในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามกอล์ฟกำลังเอก ค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลย ชิงถ้วยเกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ติดต่อ
พ.อ.ประเสริฐ สิงขรเขียว เบอร์มือถือ 06-2178-9345
นายณรงค์ กองกัลยา เบอร์มือถือ 08-1942-4299
นายศิริศักดิ์ ศรีวิไลลักษณ์ เบอร์มือถือ 08-1544-7236
ผศ.กานต์ จันทระ เบอร์มือถือ 08-1964-6495
ร.ต.สมพร งามปัญญา เบอร์มือถือ 08-9571-7517
นางสาวเสาวรัตน์ วิชาเครื่อง เบอร์มือถือ 08-1717-0747
นางสาววัชราพร ศิริหล้า เบอร์มือถือ 08-6851-2190
หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และสนามกอล์ฟกำลังเอก ค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi