วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

กองพัฒนานักศึกษา จัดทำบุญหอพักนักศึกษาภายใน มรภ.เลย


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดทำบุญหอพักนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.20 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประกอบพิธีทำบุญหอพักนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี

หลังพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมใส่บาตร และตัวแทนนักศึกษาเข้าถวายภัตาหาร จตุปัจจัย ไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ผู้เข้าร่วมพิธีกรวดน้ำรับพร และรับน้ำพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคลชีวิต เป็นเสร็จพิธี

คลิกชมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
คลิกชมภาพใส่บาตร ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2
คลิกชมภาพถวายจตุปัจจัย
คลิกชมภาพกรวดน้ำ รับพร

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi