ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประมูลการถ่ายรูปด่วนบัณฑิต ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการเพื่อประมูลการถ่ายรูปด่วนบัณฑิต ภายในมหาวิทยาลัยฯ ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560
ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด ขอรับใบเสนอราคาได้ที่ งานกิจการพิเศษและ สิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.lru.ac.th และส่งใบเสนอราคาพร้อมรายละเอียดราคาของสินค้า ที่จะนำมาจำหน่ายหรือให้บริการ ส่งด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 13 – 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่ งานกิจการพิเศษและ สิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ หรือทางจดหมายส่งมาที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 (วงเล็บมุมซอง ประมูลการถ่ายรูปด่วนบัณฑิต) 

>>อ่านประกาศ<<