ข่าวกิจกรรม โครงการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562


วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิกานบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุกธุปเทียนเปิดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โอกาสนี้ได้ให้โอวาทการเป็นคนดีในสังคม ขยันเรียนรู้ แบ่งเวลาในการเรียน และการคบเพื่อนที่ดี และในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิค-19 ในปัจจุบัน ให้นักเรียนทุกคนระวังและป้องกันตนเอง และช่วยสอดส่งหากพบเห็นคนที่มีอาการหรือกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงให้แจ้งเจ้าหน้าที่ และไม่ใกล้ชิด

จากนั่นเป็นการแสดงฟ้อนรำและร่วมถ่ายภาพร่วมเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพพิธีมอบใบประกาศนียบัตร

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi