อธิการ มรภ.เลย ประชุมคณาจารย์ขอความร่วมมืออาจารย์ปฏิบัติการสอนตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 3/2563 ขอความร่วมมืออาจารย์ปฏิบัติการสอนตามประกาศกระทรวงการอุมดศึกษา

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 3/2563 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุม ขอความร่วมมือคณาจารย์ปฏิบัติการสอนตามประกาศจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)เรื่องการปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 และวางแผนการเรียนการสอนแบบผสมผสานการสอนออนไลน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการร่วมกลุ่มและต้องส่วมแมสป้องกัน ใช้การเว้นระยะห่าง และตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าอาคารเรียน และแนวทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การประชุมแบ่งเป็น 2 รอบ รอบแรก คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป รอบที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ตามมาตรป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมบรรยากาศรอบที่ 1 คลิกชมบรรยากาศรอบที่ 2

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *